به گزارش افکارنیوز،
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم  با اشاره به دستگیریهای گاه و بیگاه اتباع کشورمان در کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان کرد: ما اگر در مقابل گفتمان بی ادبانه و خصمانه کشورهای منطقه بخواهیم با لبخند برخورد کنیم سبب می شود که آنها پایشان را از گلیمشان بیشتر دراز کنند و زیاده خواهی های بیشتری را انجام دهند.

 

وی با بیان اینکه رفتار دیپلماسی ما با کشورهای همسایه باید با گفتمان و ادبیات خود آنها تطابق داشته باشد عنوان کرد: امروز به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است که توانسته جایگاه خود را در منطقه روشن کند و ما نیاز به این نداریم که در برابر زیاده خواهی کشورهای همسایه کوتاه بیاییم.

 

آصفری با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی ما نباید در برابر زیاده خواهی کشورهای دیگر به هیچ وجه کوتاه بیاید تصریح کرد: تجربه نشان داده که کوتاه آمدن در برابر اقدامات کشورهای همسایه، با اقدامات تند تر از سوی آنها روبرو می شود.

 

وی در پایان با بیان اینکه دستگیری اتباع ایران در کشورهای همسایه تا حد زیادی به تحریک حکومت آل سعود صورت می گیرد خاطرنشان کرد: اکثر بحرانهایی که امروز در منطقه شاهد هستیم بخاطر سرریز شدن دلارهای نفتی عربستان برای کشورهای حوزه حلیج فارس است و متاسفانه این کشورها نیز به دلیل نیاز مالی به سعودیها، خواسته های نابجای آنها را اجابت می کنند.