عدم اقبال افكار عمومي به جريان انحرافي باعث شده كه سران اين جريان وضعيت فوقالعادهاي را اعلام و به دنبال تدوين راهكارهايي براي ترميم اين وضعيت و تبليغات انتخاباتي خود باشند.

به گزارش جوان، در بررسی‌هایی که توسط جریان انحرافی صورت گرفته مشخص شده که این جریان از کمترین اقبال ممکن برخوردار بوده و مجموع تلاش‌های این جریان برای ارتباط با نخبگان، بدنه جریان فتنه و گروه‌های مرجع بی‌تاثیر بوده است.

همچنین جریان انحرافی که تلاش ویژه‌ای دارد تا با بسته‌های انتخاباتی در توده‌ها نیز نفوذ کند، دراین سطح نیز با عدم اقبال عمومی مواجه شده است.

در همين زمينه گفته ميشود كه بر اساس يك نظرسنجي بياعتمادي و عدم توجه به اين جريان در شهرهاي بزرگي همچون تهران،اصفهان،شيراز،قزوين،مشهد،تبريز،اهواز و... در بالاترين سطح خود بوده و دامنه آن نيز به شهرهاي كوچك نيز كشيده شده است.اين گزارش حاكي است با توجه به بررسيهاي صورت گرفته سران جريان انحرافي با ابراز نگراني نسبت به وضعيت موجود بر طراحيهاي جديد براي تغيير وضعيت ذكر شده تاكيد كرده و بنا دارند بهزودي اقدامات جديدي را سازماندهي كنند.