به گزارش فارس، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در میان شور و اشتیاق دانشجویان شیفته ولایت که از ساعتها پیش خود را به دانشگاه رازی رسانده بودند، وارد دانشگاه رازی کرمانشاه شدند.

ایشان تا لحظاتی دیگر به سخنرانی برای دانشجویان خواهند پرداخت.
قبل از فرمایشات مقام معظم رهبری نیز ۱۰ نفر از دانشجویان برگزیده از تشکلهای مختلف پژوهشی، فرهنگی، علمی و ورزشی از دانشگاههای رازی، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پیام نور، جهاد دانشگاهی و صنعتی کرمانشاه صحبت خواهند کرد.