به گزارش صراط،روز گذشته سايت دولت با انتشار مصاحبه ايي در ساعت ۱۱ و ۵۳ دقيقه از لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به نقل از وي نوشت:مهمترین ویژگی شاخص دولت نهم و دهم، ولایتمداری و توجه جدی و عملی به رهنمودهای ولی فقیه است. ناظران و تحلیلگران سیاسی ، به خوبی به این موضوع واقفند و بارها این موضوع را کانون فعالیت های دولت ذکر کردهاند.

بر اساس متن منتسب به فروزنده که در سایت دولت منتشر شد، وی تصویب دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص خودداری دستگاه‌های دولتی از خرید تولیدات خارجی در صورت وجود محصولات کیفی تولید داخلی مشابه، ظرف مدتی کمتر از ۴۸ ساعت در سفر استانی همدان را نشانه این ولایتمداری ارزیابی کرد.
بر اساس این گزارش، سایت مذکور در ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه، ۱۲ و ۴ دقیقه و ۱۲ و ۱۶ دقیقه نیز متنی مشابه با مصاحبه منتسب به فروزنده را با حذف و اضافاتی تازه و تغییراتی اندک به نقل از وزیر دادگستری، وزیر ارشاد و ثمره هاشمی دستیار ارشد رییس جمهور منتشر کرد.
اما به فاصله چند ساعت از انتشار این چهار خبر! در سایت دولت، سایت ایرنا، خبرگزاری تحت کنترل جوان فکر و ساعاتی بعد از آن سایت شبکه ایران که نسخه اینترنتی روزنامه ایران به شمار می رود، ترجیح دادند متن چهارم منتشر شده در سایت دولت برای اثبات ولایتمداری دولت محمود احمدی نژاد منتسب به مجتبی ثمره هاشمی را منتشر کنند و به نقل از وی همانند سخنان مصاحبه اول، دوم و سوم منتسب به فروزنده، بختیاری و حسینی نوشتند: مهمترین ویژگی شاخص دولت محمود احمدی نژاد ولایتمداری و توجه جدی و عملی به رهنمودهای ولی فقیه است؛ ناظران و تحلیلگران سیاسی، به خوبی به این موضوع واقفند و بارها این موضوع را کانون فعالیت های دولت ذکر کرده‌اند.

ایرنا و شبکه ایران همانند متن اول، دوم، سوم و چهارم منتشر شده در سایت دولت به نقل از فروزنده، بختیاری، حسینی و ثمره هاشمی، تصویب دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص خودداری دستگاه‌های دولتی از خرید تولیدات خارجی در صورت وجود محصولات کیفی تولید داخلی مشابه ظرف مدتی کمتر از ۴۸ ساعت در سفر استانی همدان را نشانه این ولایتمداری ارزیابی کردند!

گفتنی است، صراط روز گذشته بعد از انتشار مصاحبه اول منتسب به فروزنده در سایت دولت، با انتشار مطلبی با عنوان " جناب فروزنده به این شبهات هم پاسخ دهید! "، خواستار توضییحات فروزنده در موارد مشخصی مانند خانه نشینی ۱۱ روزه و… و تبیین نسبت موجود میان این رفتارها با ولایتمداری دولت محمود احمدی نژاد شده بود.
بعلاوه معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده است که رسانه های دولتی اینچنین منحصر بفرد عمل کرده و برای اثبات ولایتمداری دولت محمود احمدی نژاد خود را به آب و آتش می زنند و متنی تقریبا مشابه را که اگر واقعا فروزنده، بختیاری، حسینی و ثمره هاشمی اینگونه مشابه هم سخن گفته باشند بخاطر نزدیکی ذهنیت این چهار نفر و جمله بندی مشابه از عجایب خلقت بشمار رفته و قابلیت ثبت در کتاب رکوردها را داراست! با فاصله زمانی اندک و بدون توجه به شبهه ناک بودن این اقدام که می تواند صداقت نظام اطلاع رسانی دولت و قابلیت اتکا به آن را با تردید جدی مواجه سازد در سایتهای خود منتشر کنند؛ البته یک فرض دیگر نیز قابل بررسی است و آن اینکه آیا متن مذکور برای انجام مصاحبه فرمایشی در اختیار این چهار مقام دولتی قرار گرفته است؟