مصطفي ميريان، عضو جامعه اسلامي مهندسين،درگفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به تاكتيكهاي مختلف اصلاحطلبان براي ايجاد شكاف ميان جريان اصولگرايي و لطمه زدن به انتخابات،افزود: اصلاحطلبان با معرفي افراد نشاندار خود در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، درصدد به بازيگرفتن شوراي نگهبان هستند.

این عضو جامعه اسلامی مهندسین درتشریح ترفند دیگر اصلاح‌طلبان افزود: اصلاح‌طلبان با اعلام یک تحریم ظاهری و عدم ارائه یک لیست واحد برآنند تا لحظه‌ی آخر مهر‌ه‌های اصلی خود را معرفی نکنند، اما بطور پنهانی و درپشت پرده درتلاش اند تا با ارائه یک لیست ۳۰ نفره در تمامی حوزه‌های انتخابیه حضوری پررنگ و فعال داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به دیگر سناریوی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس گفت: اصلاح‌طلبان با معرفی افراد نشان‌دار و پرونده‌دار به شورای نگهبان، درصدد هستند، پس از رد صلاحیت گزینه هایشان یک بار روانی بر جامعه ایجاد کرده و بدنبال غوغاسالاری خواهند بود

ميريان با تأكيد بر اين كه اين ترفتدها بعد از تصميم نهايي شوراي نگهبان توسط اصلاحطلبان اجرا خواهد شد، افزود: هدف عمده اصلاحطلبان در تمامي اين تاكتيكها ايجاد شكاف ميان اصولگرايان است.