فارس نوشت:حجتالاسلام والمسلمین مهدی طائب رئیس قرارگاه فرهنگی عمار با اشاره به اینکه انشاءالله خبرهای خوبی از وحدت حداکثری اصولگرایان خواهد آمد و همه متحد میشوند، گفت: مباحثی که درباره ۷+۸ و جبهه پایداری مطرح است انشاءالله به زودی حل خواهد شد و از این بابت نگرانی نداریم.وی تأکید کرد: رؤسای گروههای اصولگرا علما هستند و ما بین آیتالله مصباح و آیتالله مهدویکنی هیچ اختلافی نمیبینیم که بخواهیم نگران باشیم.
رئیس قرارگاه فرهنگی عمار ادامه داد: ممکن است در بحث تبیین، اختلاف روشهایی باشد که آنهم مربوط به علما و بزرگان نیست بلکه مربوط به زیرمجموعههاست که این موضوع نیز با راهنماییهای همان بزرگان و علما خاتمه خواهد یافت.