علی مطهری در گفتوگو با زندگی، با انتقاد از برخورد هیات رییسه مجلس با طرح استعفایش، مبنی بر طی نشدن مراحل قانونی در تقدیم این استعفانامه و تقدیم آن به یکی از اعضای هیات رییسه، به جای رییس مجلس، این موارد را بهانه و توجیه غیرقابل قبول و در راستای معلق گذاشتن سئوال از رییس جمهور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در آیین نامه اصلا چیزی درباره تقدیم استعفانامه به شخص رییس مجلس وجود ندارد، اظهارات اعضای هیات رییسه مجلس را غیرقابل قبول دانسته و بر موضع خود در طرح سئوال از رییس جمهور و استعفا در صورت مطرح نشدن آن، تاکید کرد.

مطهری به پی گیریهای خود برای مجاب کردن مسئولان اجرایی جهت پاسخگویی به مردم و نمایندگان، از اینکه عده‌ای طرح سئوال از رییس جمهور را مساله‌ای عجیب و غریب کرده‌اند انتقاد کرده و گفت: چرا طرح سئوال از رییس جمهور این قدر باید مساله ساز شود، مگر با طرح سئوال از وزرا تفاوت خاصی دارد که یکی با روال عادی اجرا می‌شود و برای دیگری، این قدر حاشیه سازی می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در طرح سئوال از رییس جمهور تابو شکنی شود، گفت: کافی است تا یک بار رییس دولت برای پاسخگویی به سئوال طرح شده به مجلس بیاید، بعد از آن شرایط عادی است و دیگر در برابر این وظیفه نظارتی مجلس، هیچ حاشیه و سدی وجود نخواهد داشت.

مطهری در عین حال، بر موضع خودش برای طرح سئوال از احمدی‌نژاد و استعفا از نمایندگی در صورت مطرح نشدن آن، تاکید کرده و گفت: من واقعا به دنبال شکستن این تابویی هستم که بی‌هیچ دلیلی ایجاد شده و زمینه را برای فرار مسئولان از پاسخگویی فراهم کرده است. چ

مطهری در پایان هیات رییسه مجلس را به مطرح کردن یکی از گزینههای طرح سئوال از رییس جمهور و یا استعفای وی از نمایندگی، فرخوانده و گفت: امیدواریم با مطرح شدن سئوال از رییس جمهور توهم وجود موانع متعدد بر سر راه پاسخگویی رییس دولت برداشته شده و ضمن پاسخگویی ایشان به ابهامات و مشکلات برآمده از عملکردهای دولت، شاهد عادی شدن اجرای وظایف نظارتی مجلس باشیم.