به گزارش شفاف، در ادامهٔ افشای جزییات ساختگی بودن این پرونده گزارش روز قبل شبکهٔ تلویزیونی بیبی سی بر ابهامات این پرونده افزود.
بر اساس گزارش بی‌بی سی متهم اصلی پرونده، منصور ارباب سیر که محلی‌ها او را به نام جک می‌شناسند، سه دهه در این شهر زندگی عادی داشته است، تشکیل خانواده داده و با خیلی از کسبه محلی داد و ستاد کرده است.

اعضای جامعه ایرانی‌های این شهر و دیگر ساکنان آن نیز از ارباب سیر به عنوان فردی مهربان، دوست داشتنی، بذله گو و در عین حال بی‌نظم و حواس پرت نام می‌برند.
این در حالی است که اتهامات مضحک آمریکا علیه وی حاکی از آن است که او از ماه می‌گذشته چندین بار به مکزیک رفته و در آنجا سعی کرده یکی از افراد باند مواد مخدر مکزیکی را برای قتل سفیر عربستان در ایالات متحده، عادل الجبیر، استخدام کند.

یکی از دوستان قدیمی منصور ارباب سیر با اشاره به احتمال دزدی هویت وی گفت: وقتی اولین بار نام جک را در اخبار شنیدم، به خودم گفتم حتما پاسپورت او دزدیده شده و او قربانی دزدی هویت است. وی که از شنیدن اتهام‌های آقای ارباب سیر در اخبار «بهت زده» شده بود، گفت: ارباب سیر سه هفته قبل از اعلام خبر بازداشتش، از ایران با من گرفته بود و از اینکه به زودی نوه دار می‌شود، ابراز خوشحالی کرده و گفته برای همین به تگزاس بر می‌گردد.

یکی دیگر از دوستان ارباب سیر هم با بیان اینکه «جک آزارش به مورچه هم نمی‌رسید» گفت باور گزارش‌های منتشر شده مشکل است «. او ادامه می‌دهد زمانی به همراه دوستان چند آهو شکار کرده بود. جک هنگام تمیز کردن گوشت شکار از راه می‌رسد و با ناراحتی به یک آهوی جوان اشاره می‌کند و می‌گوید: ‌» چرا این را شکار کردید، ‌ آخر پدر دارد، مادر دارد. «به گفته وی، منصور ارباب سیر آن روز از گوشت شکار نخورد.

همچنین وی با اشاره به عدم تسلط مناسب جک به زبان انگلیسی گفت ممکن است او هنگام بازجویی سوال‌ها را درست نفهمیده و» به همین خاطر دچار مشکل شده است. «. علاوه بر این جک تازه هشت ماه است که به تابعیت آمریکا در آمده است. اگر مدت‌ها تحت نظر بوده، چطور اجازه داده‌اند به تابعیت این کشور در آید»
دوستان ایرانی و آمریکایی منصور ارباب سیر همگی بر یک نکته مشترک تاکید دارند، حواس پرتی و بی‌نظمی منصور ارباب سیر. مشکلی که به گفته بعضی از آن‌ها باعثجدایی همسر اولش از او شد. آن‌ها می‌گویند جک بدون کمک همسرش، مارتا، از جمع و جور کردن کارهای مربوط به کسب و کارش عاجز است.

یکی دیگر از نزدیکان ارباب سیر هم در باره وی گفت: ‌ «جک آدمی است که از نظر فکری یک مقدار مشکل دارد. خیلی فراموشکار بود. هر وقت می‌آمد محل کار من، یا دسته کلیدش را جا می‌گذاشت یا کیف دستی یا گوشی همراه. ممکن است این فراموش کاری و بی‌خیالی ناشی از صدمه مغزی باشد. او در جوانی در یک نزاع خیابانی در شهر هوستون هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفت و تا حد مرگ پیش رفت. جک وضع مالی خوبی داشت، دلیلی نداشت به خاطر پول دست به چنین کاری زده باشد».

اکنون با استناد به این گزارش و دیگر اخبار مرتبط، به نظر میرسد مقامات و رسانههای آمریکایی فرصت کافی برای طراحی این پرونده و باورپذیرتر کردن آن نداشتهاند و فردی را که زندگی شخصیاش را به گیجی، بینظمی و غیر مسئول بودنش باخته است به عنوان یک جاسوس حرفهای و متهم اصلی ترور سفیر عربستان معرفی کردهاند.