به گزارش فارس، رادیو "صدای آزادی" که وابسته به مونیستهای معاند نظام جمهوری اسلامی و مستقر در شهر مالمو سوئد بود و در چند سال گذشته با هدف جذب مخالفان جمهوری اسلامی ایران به خصوص از بین ایرانیان ساکن مناطق جنوبی سوئد، فعالیت داشت چند روز قبل اعلام کرد که به دلیل انجام نشدن اهداف رادیو و ناتوانی در جذب مخاطب و هوادار، ظرف چند روز آینده فعالیتهای خود را متوقف و پخش برنامههایش را قطع خواهد کرد.

این رادیو اعلام کرد که در دوران فعالیت خود نتوانسته از بین هزاران ایرانی ساکن حوزه فعالیت خود، هوادارانی را جذب کرده و متشکل کند.

رادیوی مذکور در ادامه تاکید کرده وضع دیگر کمونیست‌های مخالف نظام ایران در شهر مالمو نیز بهتر از شرایط ما نیست.

به هنگام پخش این مطالب از رادیو مذکور، مجری رادیو وابسته به حزب کمونیست کارگری مستقر در سوئد نیز طی تماسی با این برنامه اعلام کرد که وضع رادیو ما هم بهتر از رادیو صدای آزادی نیست، ولی به هر حال تلاش میکنیم.