به گزارش فارس، محمد دهقانی نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه استعفای علی مطهری نماینده تهران از نمایندگی مجلس که این نامه را هفته گذشته به دهقان داده بود، اظهار داشت: هنوز این نامه دست بنده است اما از آنجایی که نامه استعفای یک نماینده طبق قانون باید به رئیس مجلس ارائه شود، از این رو این نامه در حال حاضر اهمیتی ندارد.

وی افزود: بنده این نامه را به لاریجانی دادم اما او قبول نکرد و به بنده گفت که با مطهری صحبت کنم تا از استعفا منصرف شود و ما هم صحبت کردیم اما او منصرف نشد.

این عضو هیئت مدیره مجلس با تاکید بر اینکه تحویل دادن نامه استعفا به یکی از اعضای هیئت رئیسه اصلا بار حقوقی نداد، گفت: قانوناً زمانی استعفا قابل پیگیری است که نامه استعفا تحویل رئیس مجلس شود و رئیس مجلس نیز در صحن علنی اعلام کند.

وی با بیان اینکه تحویل نامه استعفا به اعضای هیئت‌رئیسه هیچ بار حقوقی ندارد، تصریح کرد: زمانی نامه استعفا دارای بار حقوقی است که تحویل رئیس مجلس شود.

دهقانی همچنین به طرح سؤال از رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: این طرح در اختیار باهنر نایب رئیس اول مجلس است که تعدادی از نمایندگان امضاء‌کننده، امضاهای خود را پس گرفتند.

دهقان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تصریح کرد: به نظر بنده افرادی هم که طرح سؤال از رئیس جمهور را امضاء کرده‌اند، در شرایط فعلی با مطرح شدن آن موافق نیستند و نمایندگان هم‌اکنون برخی مصالح را در نظر می‌گیرند و خودشان تشخیص می‌دهند که چه زمانی طرح سؤال از رئیس جمهور مطرح شود.

دهقان ادامه داد: اینکه مطهری طرح سؤال از رئیس جمهور را پیگیری می‌کند به معنای آن نیست که اختیار امضاکنندگان این طرح در دست مطهری است و باید مطهری با باهنر صحبت کند و اگر معلوم شد که امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس جمهور همچنان به امضای خودشان پایبند هستند، ما اصراری نداریم که قانون زیر پا گذاشته شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس با بیان اینکه ما معتقد به اجرای قانون هستیم، متذکر شد: قانون این اختیار را به همه نمایندگان مجلس می‌دهد که با امضاکنندگان هر طرحی بتوانند صحبت کنند تا امضای خودشان را پس بگیرند، یعنی ما هیچ منعی در این زمینه نداریم که به نمایندگان بگوئیم مطرح شدن طرح سؤال از رئیس جمهور در شرایط کنونی به مصلحت نیست.

وی اضافه کرد: ‌ آقای باهنر، لاریجانی و سایر نمایندگان منعی در زمینه گفت‌وگو با سایر نمایندگان برای پس گرفتن امضاهایشان ندارند.

محمد دهقانی در ادامه یادآور شد: همانطور که ما این اختیار را به عنوان نماینده داریم که طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کنیم، این اختیار را نیز داریم که به افراد بگوئیم امضاهایشان را پس بگیرند و اگر نماینده‌ای امضای خودش را پس گرفت، ما کار خلاف قانونی انجام ندادیم و از این طرفی هم خارج نشدیم.

این نماینده مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس به برخی مباحثمطرح شده از سوی مطهری مبنی بر اینکه هیئت رئیسه مجلس به امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس جمهور برای پس گرفتن امضاهایشان، اصرار می‌کند و آنها را تحت فشار قرار داده است، یادآور شد: مجلس محل تضارب آراست و ممکن است فردی در هیئت رئیسه موافق سؤال از رئیس جمهور باشد و یا فردی مخالف باشد؛ کسی که مخالف سؤال است، پیگیری می‌کند تا نمایندگان امضاهایشان را پس بگیرند و هیچ منع قانونی در این زمینه برای هیچیک از نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه که نماینده هستند، وجود ندارد.

وی تاکید کرد: همانطور که اعضای هیئت رئیسه می‌توانند سؤال کنند و مانند بقیه نمایندگان رای دهند، همانطور نیز می‌توانند با نمایندگان صحبت کنند تا امضاهایشان را پس بگیرند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

دهقانی در خاتمه گفت: به عنوان یک نماینده، چون عضو هیئت رئیسه مجلس هستیم، وظایف نمایندگی، تحتالاشعاع این عضویت نیست.