به گزارش فارس، علی مطهری نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: استعفا ابزار و اهرمی برای استیفای حقوق مردم است و از اینرو استعفای من اقدامی نمایشی یا سیاسی نبود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس افزود: نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور برای به جریان انداختن این طرح همه راه‌ها را رفتند و استعفای من از نمایندگی آخرین راه است.

وی ادامه داد: من خودم را برای تصمیم مجلس آماده کردم، حال نمایندگان به این استعفا رای دهند و یا با آن مخالفت کنند معتقدم این اقدام موجب تغییر رویه در مدیریت مجلس خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه به مدیریت هیات رئیسه انتقاد دارد، خاطرنشان کرد: ‌مجلس برای رشد باید دست نمایندگان را در انجام وظایف نمایندگی باز بگذارد تا با آزمون و خطا متوجه اشتباهات خود شوند، شاید طرح سوال از رئیس جمهور اشتباه باشد اما باید اجازه داد تا نمایندگان بعد از طرح سوال خود به این نتیجه برسند.

وی افزود: باز گذاشتن دست نمایندگان در استفاده از اختیارات قانونی، موجب ارتقاء و تقویت جایگاه مجلس می‌شود از این رو نباید با طرح سوال از رئیس جمهور برخوردی سیاسی کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: امیدوارم هفته بعد طرح استعفای من در نشست علنی مجلس مطرح شود تا موافقان و مخالفان در این باره حرف خود را بزنند.

وی ادامه داد: نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی اختیارات قانونی دارند که باید بدون هیچ مانعی بتوانند از آنها استفاده کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: احتمال دارد طرح استعفای من از نمایندگی از سوی نمایندگان رای نیاورد اما این آخرین حربه‌ای بود که می‌شد طرح سوال از رئیس جمهور را عملیاتی کرد و اگر هم رای نیاورد، قطعا در مدیریت هیات رئیسه تاثیرگذار خواهد بود.

وی درباره پاره‌ای از ملاحظات مبنی بر اینکه اگر رئیس جمهور در صحن علنی حضور یابد شاید مطالبی بیان شود که به نفع اصولگرایان و کشور نباشد، ‌ گفت: اکثریت نمایندگان حتی حامیان دولت هم موافق طرح سوال از رئیس جمهور هستند اما برخی مخالفان رئیس جمهور نمی‌خواهند به وی تریبونی برای صحبت داده شود؛ مجلس باید تابع دلیل و منطق باشد یعنی رئیس دولت اجازه یابد تا حرف خود را بزند و نمایندگان نیز براساس منطق دراین باره اعلام نظر کنند.

وی افزود: در طرح سوال از رئیس‌جمهور نباید منافع گروهی و سیاسی مدنظر قرار گیرد، اگر در این رابطه درست عمل شود، قطعاً موجب تفاهم میان دولت و مجلس خواهد شد که این اقدام قطعا به نفع رئیس جمهور است.

نماینده تهران تاکید کرد: نماینده براساس قانون اساسی وظیفه ای دارد و رهبری نیز وظایف دیگری دارد که شاید درباره یک مسئله مناسب نباشد که ایشان ورود کنند از این رو نماینده موظف است که به وظایف قانونی خود عمل کند.

وی درباره اینکه امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور از نصاب افتاده ادامه داد: ‌چنین مسئله‌ای را قبول ندارم و تا آنجایی که می‌دانم تنها چهارده امضا پس گرفته شده است اما اینکه گفته می‌شود بیش از این تعداد نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته‌اند، اصلاً قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ‌استعفای من قانونی است و اگر از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد پذیرش قرار نگیرد، من تا پایان دوره مجلس هشتم به سایر وظایف قانونی خود عمل می‌کنم.

وی درباره نمایندگی خود در دوره بعد مجلس نیز گفت: طرح سوال از رئیس جمهور ربطی به نامزدی در انتخابات مجلس نهم ندارد چون ما باید به مردم درباره عاقبت این طرح پاسخ دهیم که چرا از پیگیری آن عقب نشستیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان تاکید کرد: مردم از نمایندگان طراح سوال از رئیس جمهور درباره سرنوشت این طرح سوال میپرسند که باید به آنها پاسخ قانعکننده داد به همین خاطر من از نمایندگی مجلس استعفا کردم.