به گزارش العالم، در جریان تظاهرات دیروز در نیویورک پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در میدان تایمز، ۷۱ تن را بازداشت کرد. در این درگیری ها یک زن از ناحیه سر مجروح شد.

در این تظاهرات اعضای اتحادیه ها، دانشجویان، و شهروندان عادی شرکت داشتند.

این تظاهرات که از صبح دیروز از " وال استریت " آغاز شده بود، پس از ساعتها و با حمله نیروهای پلیس در میدان تایمز متوقف شد.

آمریکایی ها که از چند ماه قبل با شعار " اشغال وال استریت " برای اعتراض به نظام سرمایه داری و فساد اقتصادی در این خیابان تحصن کرده اند، تا کنون چندین بار مورد حمله نیروهای امنیتی و پلیس قرار گرفته اند.

در واشنگتن نیز دیروز هزاران آمریکایی خشمگین، مقابل کاخ سفید و وزارت خزانه داری تظاهرات کردند و شعارهایی ضد " مافیای اقتصادی " سر دادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهای " اشغال وال استریت " و " اشغال واشنگتن " خواستار بازگرداندن کشور به مردم شدند.

دیروز همچنین تظاهرات مشابهی با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر در لس آنجلس برگزار شد.