به گزارش فارس، طبق اعلام قبلی اعضاء کمیسیون اصل ۹۰ امروز جلسه ویژه این کمیسیون در بهارستان تشکیل شده است.
اعضاء کمیسیون اصل ۹۰ قرار است در این جلسه بار دیگر به بررسی گزارش اختلاس بزرگ بپردازند و در صورت نتیجه‌گیری و جمع‌بندی رأی‌گیری هم نمایند.
در صورتی که گزارش اختلاس بزرگ در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ رأی‌گیری شود نتیجه به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد و بر همین اساس زمان ارائه این گزارش در صحن علنی مجلس تعیین می‌شود.
همچنین با استناد به اظهارات روز گذشته محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس طرح استیضاح سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز منوط به ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ شده است.
باهنر در جلسه دیروز مجلس در توضیح به تذکر یکی از طراحان استیضاح گفت که بنده از شما خواهش کردم منتظر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که مامور به بررسی مشکلات اخیر و اختلاس شده باشید و بعد از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصمیم هماهنگی می‌گیرد.
باهنر با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاف اخیر امروز یا فردا جمع‌بندی و سپس به مجلس گزارش خواهد شد، خاطرنشان کرد: بعد از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیگر دستگاه‌های دیگر از جمله قوه مجریه نیز باید اقدامات لازم را انجام دهند اما بنده از نمایندگانی که طرح استیضاح را امضاء کردند، خواهش کردم تا منتظر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باشند.

براساس این گزارش، مجلس به دنبال ابعاد گسترده پرونده اختلاس بزرگ کمیسیون اصل ۹۰ را مأمور رسیدگی به این پرونده کرد؛ از همین رو اصل نودی‌ها با تشکیل جلساتی که اوج آنها در هفته گذشته بود به بررسی این پرونده پرداختند که ماحصل این رسیدگی تدوین گزارش کاملی از اختلاس اخیر بود.
هماکنون نیز جلسات ویژه این کمیسیون به منظور جمعبندی گزارش اختلاس بزرگ تشکیل میشود.