به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین جعفر شجونی با بیان اینکه آیتالله مهدویکنی با استعفایام از دبیرکلی جامعه وعاظ تهران مخالفت کرده است، اظهار داشت: جامعه وعاظ تهران یک تشکل روحانی است که باید در خدمت انقلاب و رهبری باشد لذا بنده نیز به عنوان عضو در خدمت این تشکل خواهم بود.

وی افزود: آیت‌الله مهدوی‌کنی به آقای ابوترابی، عبددوست، ابراهیمی و بنده ماموریت دادند مشکلات جامعه وعاظ را بررسی و در نهایت گزارشی را به دبیرکل محترم جامعه روحانیت ارائه کنیم.

شجونی با بیان اینکه برخی‌ها مباحثمربوط به مطالبات جبهه پایداری را علت استعفایی بنده اعلام کرده‌اند، گفت که این مباحثصحت ندارد.

وی با بیان اینکه علت استعفا از دبیرکلی جامعه شرایط نامناسب این تشکل بوده و نه چیز دیگری، گفت: البته بنده خودم را همسو و همجهت با جبهه پایداری میدانم و خدا را شکر میکنم که جزء ارادتمندان حضرت عامه مصباح یزدی هستم و معتقدم مشکلات با درایت آیتالله مهدویکنی حلوفصل خواهد شد.