گروه سیاسی- محمد علی شاعری نماینده نکاء و بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه بعنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از زاینده رود بازدید کرده گفت: از آب زاینده رود برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استان اصفهان استفاده می شد ولی متاسفانه با کم شدن آب این رودخانه، 100 هزار از اراضی  اصفهان از بین رفتند.

وی افزود: بسیاری از چاهها در این منطقه خشک شدند و به نظر می رسد این رودخانه به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کمیسیون به این مساله ورود کرده و حساسیت های لازم را در این زمینه خواهد داشت، افزود: باید امکانات و اعتبارات لازم در این زمینه در نظر گرفت و با حضور مسوولین دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست و مجلس در این زمینه تصمیم گیری شود.

شاعری گفت: باید ستاد احیای زاینده رود تشیکیل شود تا بتوان هم آب را به این رودخانه بازگرداند و هم اراضی منطقه را آبیاری کرد و زیر کشت برد.

وی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیگیر این مساله مهم است و امید است با تشکیل ستاد مذکور این رودخانه به حالت طبیعی خود بازگردد.

علیرضا تهرانی