به گزارش فارس، پس از آنکه تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۸۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، وکلای ملت موظف به تشکیل هیئت تحقیق و تفحص شدند.

با شکل‌گیری هیئت تحقیق و تفحص و انتخاب هیئت‌رئیسه و اعضای آن، کار تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با گستره ' عریض و طویل ' بیمه‌شدگان کشور، رسماً آغاز شد.

امروز با گذشت حدود ۵۱۶ روز از تصویب تقاضای اولیه تحقیق و تفحص، این هیئت با تهیه گزارش اولیه تقریباً به کار خود پایان داده است.

در همین رایطه صمد فدایی عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با فارس به تشریح آخرین وضعیت هیئت تحقیق و تفحص پرداخت.

وی در ابتدا با بیان اینکه گزارش اولیه هیئت تحقیق و تفحص آماده شده است، گفت: هیئت تحقیق و تفحص ۴ تیم را مأمور بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی کرده بود که این تیم‌ها گزارشات خود را تقدیم هیئت کرده‌اند.

عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: البته برخی گزارشات ارائه شده توسط تیم‌های تفحص، کامل نیست و تیم‌ها موظف هستند که گزارشات خود را تکمیل کنند اما در کل گزارش اولیه آماده شده است.

فدایی، گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را مشتمل بر بیش از ۱۰۰ صفحه عنوان کرد و اظهار داشت: این گزارش مستند است و در آن ' عدول از قانون ' و ' تخلفات مالی ' جزو مهمترین تخلفات کشف‌شده هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص مشخص شد که در سازمان تأمین اجتماعی برخی قوانین مصوب مجلس و حتی برخی مقررات هیئت مدیره سازمان هم رعایت نشده است.

عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، انتشار جزئیات بیشتر از گزارش هئیت تحقیق و تفحص را به زمان ارائه آن به هیئترئیسه مجلس موکول کرد.