به گزارش جهان، روز یکشنبه ۲۴ مهر در راهروهای مجلس شنیده شد که یکی از نمایندگان استانهای غربی کشور دارای تخلفات متعدد مالی است.

ظاهرا اسناد این تخلفات برای بررسی به نماینده ولی فقیه در استان تحویل داده شده است.