به گزارش فارس، دقایقی پیش نخستین سفر قطار برنامهای باری بهطور نمادین با حضور مسئولان از ایستگاه راهآهن بندرعباس به سمت آلماتی آغاز شد.
عبدالعلی صاحب محمدی مدیرعامل راه‌آهن ایران در حاشیه آغاز به کار این قطار اظهار داشت: کریدور آلماتی بندرعباس که امید می‌رود به یکی از کریدورهای قابل توجه در منطقه اکو تبدیل شود دارای طول ۳ هزار ۷۵۶ کیلومتر و در حال حاضر ظرفیت تقریبی جابجایی ۲میلیون تن کالا در سال را دارد.
وی افزود: مدت زمان طی مسیر بندرعباس آلمانی ۶ روز و نیم است که این مدت زمان، زمانی بسیار مطلوب و مناسب نسبت به سایر کریدورهای موجود برای انتقال کالا به آسیای میانه است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون نسبت به ایستگاه تعویض بوژی در مسیر سرخس با ظرفیت تعویض ۴۰۰ بوژی در روز، عملیاتی‌سازی خط آهن بافت مشهد به طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر طی سال ۲۰۰۵ که دستیابی کشورهای آسیای مرکزی به آب‌های آزاد را یک‌هزار کیلومتر کاهش داده، از جمله اموری است که تاکنون ایران برای تقویت کریدور‌های موجود در ایران انجام داده است.
گفتنی است، کنفرانس مدیریت ترانزیت و لجستیک در منطقه اکو در بندرعباس در حال برگزاری است و یکی از برنامه‌های اصلی این کنفرانس بدرقه نمادین نخستین قطار برنامه‌ای باری آلماتی بندرعباس است.
این قطار در راستای نشان دادن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کریدور بندرعباس ‌ آلماتی توسط اکو راه‌اندازی شده است.
مسئولان اکو و همچنین راهآهن ایران امید دارند که سفر این قطار که حدود ۶ روز بهطول میانجامد بتواند علاوه بر معرفی بهتر این کریدور حجم عبور کالا و تقاضا را نیز ارتقاء دهد.