به گزارش واحد مرکزی خبر؛ آقای جلیلی در جمع خبرنگاران افزود: مشکل اصلی امریکا بحرانی است که امروز در داخل با آن مواجه است؛ بحران امریکا بحران مخالفت ۹۹ درصدی در داخل و خارج این کشور است.

وی تصریح کرد: امریکا نمی‌تواند با کمک جنگ‌افزارهای نظامی و زرادخانه‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری از فشارهای اقتصادی و مالی، بحران مخالفت ۹۹ درصدی در داخل و خارج را بپوشاند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: اگر زمانی در منطقه خودمان شاهد مخالفت با امریکا بودیم، امروز این صدای ۹۹ درصدی به خیابان‌های امریکا کشیده شده است و امروز مردم امریکا دیگر حاضر نیستند درآمدهای آنها هزینه سیاست‌های سرمایه‌داری و صهیونیستی شود.

وی افزود: بنابراین، امریکاییها درصدد هستند که با شیوه سرکوب و فریب با مخالفان خود برخورد کنند.