به گزارش فارس، "معروف بخیت" نخست وزیر اردن درپی افزایش نارضایتی شهروندان و فراکسیون اکثریت پارلمان این کشور، صبح امروز استعفای خود را تقدیم "عبدالله دوم" پادشاه اردن کرد و وی نیز با این استعفا موافقت نمود.

هرچند بحثبرکناری نخست وزیری اردن چند هفته ای است که در محافل سیاسی و رسانه‏های اردن مطرح شده اما تمام این حدس و گمان‏ها امروز به تحقق پیوست و سرانجام عبدالله دوم، پس از هفته‏ها بی توجهی به خواست احزاب و شهروندان، دقایقی پیش با این استعفا موافقت کرد.

پادشاه اردن بلافاصله پس از موافقت با استعفای معروف بخیت، " عون خصاونه " رئیس اسبق دربار اردن را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.

الخصاونة از سال ۲۰۰۰ به بعد قاضی دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه است که برای قبول تصدی نخست وزیری خواستار اختیارات کامل شده بود.

وی از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ ریاست دفتر پادشاهی اردن را بر عهده داشت و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نیز نایب رئیس دادگاه جنایی بود.