به گزارش ندای انقلاب، شنیده شده مسئولان پرونده مهدی کروبی تصمیم گرفته اند که حصر مهدی کروبی به علت همکاری هایی که داشته و همچنین برگشتن از مواضع ضدانقلابی خود کمتر شود . قرار است وی در برخی از مراسمهایی که تنش زا نیست حضور پیدا کند. از وضعیت موسوی هنوز خبری در دست نیست.