الف نوشت: پيرو انتشار خبر احتمال استعفاي عزت الله ضرغامي از رياست صدا و سيما به دليل بيماري ايشان، با خبر شديم اصل خبر صحت نداشت و ايشان در سلامتي به كار خود ادامه مي دهند. بخش خبري و سردبيري ضمن عذرخواهي از ايشان و بينندگان محترم براي همه خدمتگذاران نظام سلامتي و موفقيت روزافزون آرزو مي كند.