به گزارش مهر، حضور در بخش چشمانداز جشنواره بینالمللی تئاتر فجر طی سالهای گذشته فرصتی برای تثبیت وضعیت اجرای عمومی آثار نمایشی برای گروههای متقاضی بوده است. بسیاری از گروههایی که در این بخش اثرشان را به صحنه میبردند، قادر بودند اثر خود را در یکی از سالنهای مجموعه تئاتر شهر یا معدود سالنهای حرفهای دیگر به صحنه ببرند.

این روزها اتفاقی برای یکی از نمایش‌های شرکت کننده در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رخ داده که در نوع خود تعجب برانگیز است و جای تأمل دارد. نمایش " بچه آدم بدو " به کارگردانی علی عابدی که در بخش چشم‌انداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به صحنه رفت این روزها با گذشت حدود یک سال از برگزاری جشنواره هنوز نتوانسته در قالب اجرای عمومی به صحنه برود.

عابدی درباره دلایل این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: بعد از اجرای نمایش " بچه‌ آدم بدو " در بخش چشم‌انداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر مرتب پیگیر روشن شدن وضعیت اجرای عمومی این نمایش بودم، اما موفق نشدم. شورای نظارت و ارزشیابی می‌گوید که شورای انتخاب تئاتر شهر باید تصمیم به اجرای نمایش بگیرد و شورای انتخاب تئاتر شهر می‌گوید که نمایش از نظر شورای نظارت مشکلاتی دارد.

وی با اشاره به مراجعه به سیدصادق موسوی مدیر مجموعه تئاتر شهر برای روشن شدن این وضعیت یادآور شد: آقای موسوی یک بار به من گفت که نمایش " بچه آدم بدو " را در کارگاه نمایش به صحنه ببرم، اما این کار امکانپذیر نبود چون دکور نمایش برای سالن قشقایی یا سایه طراحی شده بود.

کارگردان نمایش " بچه آدم بدو " تصریح کرد: آقای موسوی در پیشنهادی دیگر به من گفت که متن دیگری را برای اجرا ارائه کنم. پیشنهاد دیگری که آقای موسوی به من داد این بود که دو سوم قرارداد اجرای نمایش را بگیرم و نمایش را اجرا نکنم. فکر کنم این پیشنهاد شخصی آقای موسوی بوده است. نمی‌دانم آیا این یک پیشنهاد کارشناسی شده است یا نه؟

عابدی بلاتکلیف ماندن گروه را طی چند ماه گذشته با وجود اجرای اثر در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر وضعیت مناسبی ندانست و گفت: این در حالی است که حضور در بخش چشم‌انداز ضمانتی برای اجرای عمومی اثر است.

از طرف دیگر سیدصادق موسوی مدیر مجموعه تئاتر شهر در خصوص پیشنهاد داده شده به علی عابدی مبنی بر گرفتن بخشی از قرارداد اجرا و انصراف از اجرای نمایش به خبرنگار مهر گفت: حرفی که من زدم به عنوان حرف مدیر مجموعه تئاتر شهر نبود و تنها به عنوان حرف یک فرد مطلع بود. ضمن اینکه من از طرف آقای حسین مسافرآستانه این پیشنهاد را دادم.

مدیر مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: ما نمایش " بچه آدم بدو " را در جدول برنامه‌های تئاتر شهر قرار دادیم، ولی چون شورای نظارت و ارزشیابی اعلام کرد که این کار مشکل دارد آن را از جدول اجراها بیرون آوردیم. ضمن اینکه اجرای عمومی آثار بخش چشم‌انداز تئاتر فجر از تعهدات اداره‌کل هنرهای نمایشی است و شورای نظارت و ارزشیابی باید مجوز اجرای اثر را صادر و اداره ‌کل هنرهای نمایشی نیز سالن اجرا را در اختیار گروه قرار دهد.

موسوی درباره جایگزینی متنی دیگر به جای نمایشنامه " بچه آدم بدو " گفت: چون زمان از دست رفته، آقای عابدی هر متن دیگری هم بیاورند نمی‌توانیم در جدول اجراهای تئاتر شهر قرار دهیم؛ چون جدول شش‌ماهه دوم سال جاری بسته شده است.

وی درباره متداول بودن پیشنهاد پرداخت برخی از قرارداد اجرای نمایش به گروه و انصراف گروه از اجرای عمومی تأکید کرد: این کار متداول نیست و باز هم می‌گویم که من تنها به عنوان یک مطلع این پیشنهاد را از طرف مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح کردم نه به عنوان رئیس مجموعه تئاتر شهر. به دلیل نبودن اتفاق نظر میان شورای نظارت و ارزشیابی و گروه برای بعضی گروه‌ها مشکلاتی ایجاد شد که مشکلات تعدادی از آن‌ها نظیر خانم چیستا یثربی و کتایون فیض مرندی برطرف شد.

وی ادامه داد: خانم یثربی متنی دیگر را جایگزین و اجرا کردند و خانم فیض مرندی هم در نهایت اثرشان را به صحنه بردند. گروههایی نیز نظیر گروه آقای علی عابدی با چنین وضعیتی مواجه هستند.