به گزارش افکارنیوز،

نادر قاضی‌پور امروز بعد از انتخاب وزرای پیشنهادی دولت در مجلس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی دقت زیادی به خرج داد.

وی تصریح کرد: قبل از بررسی برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی، رئیس‌جمهوری با تشریح برنامه‌های دولت و معرفی سه وزیر موردنظر خود سخنرانی کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای پیشنهادی دولت زیروبم کارنامه وزرا را بررسی کردند، اضافه کرد: عمر مدیریت وزرای جدید کم است.

قاضی‌پور ادامه داد: با توجه به این مهم قریب به اکثر اتفاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مدیریت این سه وزارت‌خانه به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش با سرپرست مخالف و نگران مدیریت این وزارت‌خانه‌ها بودند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی رأی اعتماد گرفتند، اظهار کرد: امیدواریم وزرای جدید عملکرد مثبتی در این حوزه‌ها داشته باشند.