به گزارش افکارنیوز،

در سیزدهمین روز از آبان ماه 1358، تنی چند از اعضای انجمن های اسلامی دانشگاههای تهران و با هماهنگی قبلی، به سوی سفارت سابق آمریکا راهپیمایی کردند و آن را به تسخیرخویش درآوردند. این رویداد تاریخی موجب گشته است که 13 آبان هرسال، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی لقب گیرد. تصاویری که پیش روی دارید،جوانبی از این رویداد تاریخی را در خود دارد.

 

1- آغازین لحظات تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

2- لانه جاسوسی ساعاتی پس از تسخیر، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

3-نمایی از اجتماع حمایت آمیز مردم دربرابر لانه جاسوسی پس از تسخیر آن

4- لانه جاسوسی دراولین شب ِ پس از تسخیر، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

5-دستگاههای خردکننده اسناد درسفارت سابق آمریکا

 

6- اطلاعیه دانشجویان پیرو خط امام درباره معرفی نماینده جدید از سوی شورای انقلاب

 

7-حجت الاسلام سید احمد خمینی در حال حضور در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

8- حجت الاسلام سید احمد خمینی در حال حضور در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

9- حجت الاسلام سید احمد خمینی درمصاحبه مطبوعاتی در محل لانه جاسوسی

10- نمایی از یکی ازمصاحبه های مطبوعاتی دانشجویان در محل لانه جاسوسی

11- نمایی از اجتماع حمایت آمیز مردم دربرابر لانه جاسوسی در روزهای پس از تسخیر آن

12- نمایی از اجتماع حمایت آمیز مردم در برابر لانه جاسوسی در روزهای پس از تسخیر آن

 

13- محمد موسوی خوئینی‌ها، ابراهیم اصغر زاده و حسین شیخ الاسلام در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی دانشجویان در محل لانه جاسوسی

14-حسین شیخ الاسلام و معصومه ابتکاردر یکی ازمصاحبه‌های مطبوعاتی دانشجویان در محل لانه جاسوسی

 

15-نمایی ازیکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی دانشجویان در محل لانه جاسوسی

16-معصومه ابتکاردریکی ازمصاحبه های مطبوعاتی دانشجویان درمحل لانه جاسوسی

17- فروز رجایی فر در حال نگهبانی دریکی از بخش های سفارت سابق آمریکا