حجتالاسلاموالمسلمین عبد المجید یزدی در گفتوگو با حوزه نیوز با اشاره به درج خبری در برخی سایت ها پیرامون بیماری آیتالله یزدی گفت: ایشان فقط کسالت جزیی داشتند که آن هم پس از درمان و یک دوره استراحت بر طرف شده است.

وی ادامه داد: آیت‌الله یزدی روز شنبه، ۳۰مهرماه فعالیت کاری خود را در جامعه مدرسین حوزه و دبیرخانه خبرگان رهبری از سر خواهد گرفت.

فرزند آیت‌الله یزدی تاکید کرد: ایشان همچنین تدریس درس خارج فقه خود را از عصر روز شنبه آینده رسماً آغاز خواهد کرد.

حجتالاسلاموالمسلمین یزدی در پایان خواستار رعایت اصل اخلاقمداری و امانت داری از سوی برخی رسانهها شد و گفت: رسانهها میبایست قبل از انعکاس اخبار، از صحت خبر اطلاع دقیق پیدا کنند.