به گزارش فارس، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اولین انتخابات بعد از فتنه۸۸ است، اظهار داشت: خطر جریان انحرافی و فتنه در انتخابات آتی وجود دارد و جریان انحرافی تلاش میکند با استفاده از قدرت و ثروت در انتخابات آتی تاثیر گذار باشد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی دیگری درباره اینکه از کدام شهر برای انتخابات آتی مجلس نامزد خواهد شد، گفت: بنده ذیل کمیته۷+۸ فعالیت میکنم و این کمیته هر تصمیمی بگیرند تبعیت میکنم.حتی اگر بگویند کاندیدا نشوم، کاندیدا نخواهم شد