به گزارش افکارنیوز،

 در راهپیمایی امروز ١٣ آبان پرچم آمریکا، اسراییل و پرچمی که نام آل سعود بر روی آن نوشته شده است بدست دانش آموزان و مردم حاضر در مراسم به آتش کشیده شد.

همچنین در گوشه دیگری از مسیر مراسم نمادهای شیطانی آمریکا و ایادی آن از سوی مردم سنگ باران شد.