به گزارش فارس، قانون عضویت ایران درفدارسیون بین المللی راه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، به دولت اجازه داده می شود در " فدارسیون بین المللی راه " عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.
بر این اساس، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
فدراسیون بین المللی راه، سازمانی غیر انتفاعی، غیر دولتی و بین المللی است که با هدف ترویج و تشویق حفظ و توسعه شبکه راه های بهتر و ایمن تر تاسیس شده است. این فدراسیون علاوه بر فراهم کردن فرصت های تجاری برای اعضا، ترویج آموزش و درک بهتر عموم مردم و دولت ها در سراسر جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه شبکه‌های مدرن راه، سامانه(سیستم) ‌های حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ترافیک راه ها را در دستور کار خود دارد.

تشکیلات فدارسیون بین المللی راه
همچنین فدراسیون بین المللی راه، یک سازمان با عضویت جهانی است که از طریق مراکز برنامه واقع در نقاط مختلف جهان فعالیت می کند. اعضا این فدراسیون، اعضاء کل برنامه به شمار می آیند و نه فقط عضو یکی از مراکز برنامه.
هر یک از مراکز برنامه، برنامه ها و فعالیت هایی را اجرا می کند که در راستای نیل به اهداف کلی فدراسیون بین المللی راه باشد.
بر این اساس، یک شورای اجرایی جهانی، سیاست کلی را مشخص و تعیین می کند هر یک از مراکز برنامه مسئول کدام برنامه یا فعالیت فدارسیون بین المللی راه است و در صورت منطقه ای بودن طبیعت برنامه در کدام منطقه برنامه اجرا شود.

عضویت در فدارسیون بین المللی راه
اعضاء فدارسیون بین المللی راه متشکل از شرکت های تجاری و تخصصی، موسسات، مجامع، سازمان های عمومی و دولتی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی، و انجمن های راه منطقه ای ملی با علائقی در زمینه راه یا حمل و نقل جاده ای و برخی اشخاص با مقام افتخاری هستند.

شورای اجرایی جهانی
شورای اجرایی جهانی متشکل از دوازده عضو دارای حق رای و نیز اعضاء فاقد حق رای است. روسای هیئت مدیره مراکز برنامه، اعضاء دارای حق رای در شورای اجرایی جهانی هستند. بقیه اعضاء دارای حق رای از میان نمایندگان سازمان های عضو فدراسیون بین المللی راه یا اعضا افتخاری برگزیده می شوند. انتخاب اعضاء در دوره های دو ساله انجام می شود.

مراکز برنامه
فعالیت های روزمره و استفاده از بودجه هر یک از مراکز برنامه تحت نظارت و مدیریت هئیت مدیره مرکز برنامهاست که درچهارچوب برنامه ریزی کلی، سیاست گذاری و کنترل بودجه مقرر شده توسط شورای اجرایی جهانی قراردارد. هر هیئت مدیره از میان اعضاء خود یک رئیس، یک یا چتد معاون، یک خزانه دار و سایر مسئولان را در مواردی که آن را موردنیاز تشخیص دهد، انتخاب می کند.