به گزارش فارس، یک منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تأیید خبر دستگیری عباس پالیزدار اظهار داشت: این فرد شب گذشته دستگیر و روانه زندان شده است.

این مقام آگاه افزود: پالیزدار برای اجرای حکمی که دادگاه برای وی صادر کرده بود، به زندان رفته است.