به گزارش فارس، محمد خوشچهره استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سؤالی در مورد جهاد اقتصادی اظهار داشت: جهاد اقتصادی باید در نظام قانونگذاری، نظام اجرایی و سایر نظامها تبلور پیدا کند.

وی با بیان اینکه موضوع جهاد اقتصادی هنوز در مرحله توجیه مسئولین قرار دارد، افزود: باید به جای درصد دادن و تعیین نمره برای تحقق جهاد اقتصادی بگوییم که ضریب پیشرفت آن آیا موفقیت‌آمیز و مطلوب است یا خیر؟

خوش‌چهره گفت: درصد دادن و تعیین عدد باید زمانی صورت گیرد که با یک مبنای مقایسه کمی مواجه هستیم.

این استاد اقتصاد اظهار داشت: در مورد تحقق جهاد اقتصادی و ضریب پیشرفت آن باید بگوییم هنوز نتوانسته‌ایم موفقیت‌آمیز و به طور مطلوب عمل کنیم.

وی افزود: تاکنون اقدامی در خور و مورد توجه در مورد جهاد اقتصادی در کشور صورت نگرفته است که باید به این مسئله توجه کرد.

خوش‌چهره گفت: اگر در مورد جهاد اقتصادی درست عمل می‌شد مقام معظم رهبری در دیدار با دولتمردان، نخبگان، اساتید و سایر اقشار بر این مسئله تاکید نمی‌کردند و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز ما باید تفهیم موضوع کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در حوزه درک جهاد اقتصادی خلاء جدی داریم، اظهار داشت: ما نباید فکر کنیم که اگر ظرفیت کاری را در برخی حوزهها بالا ببریم جهادی کار کردهایم؛ به طور مثال اگر در مناطق آزاد آمار واردات بالا رود به ضرر جهاد اقتصادی خواهد بود.