به گزارش مهر، امروز سه شنبه در ادامه بررسی سوال منطقه ای موسی الرضا ثروتی از مجید نامجو وزیر نیرو با ۷۹ رای نمایندگان مبنی بر موافقت با اظهارات وزیر، ۸۸ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که توضیحات نامجو را قانع کننده تشخیص نداده اند.

پیش از این کمیسیون انرژی از تهیه طرح استیضاح وزیر نیرو خبر داده بود.

این در حالی است که نامجو ۱۵ اسفند ۸۹ به دنبال استیضاح نمایند گان در مجلس حضور یافت اما طرح استیضاح وی رای نیاورد و حضورش در وزارت نیرو ادامه یافت.