به گزارش فارس، سیدشهابالدین صدر که ریاست بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت، از ناطقین میان دستور خواست که به دلیل اتمام وقت جلسه مجلس و نیز همزمانی با وقت شرعی نطقهای خود را فردا (چهارشنبه) ارائه دهند.

وی در ادامه از ناطقین جلسه علنی امروز مجلس که به دلیل همزمانی با وقت اذان موافقت کردند که نطق‌شان را فردا ارائه دهند، تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین از نمایندگانی که قصد ارائه تذکر داشتند، خواست که ارائه تذکر خود را به جلسات بعدی موکول کنند و در توضیح این درخواست خود اضافه کرد که ارائه نطق‌ها که مهمتر از تذکرات است، به فردا موکول شد.

نایب رئیس مجلس در پایان اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس فردا چهارشنبه و با ادامه بررسی دستور هفتگی برگزار خواهد شد.