به گزارش فارس، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به منظور تکمیل گزارش اختلاس سه هزار میلیاردی و ارائه آن به صحن علنی و همچنین تشخیص قاصر و مقصور در این پرونده، صبح امروز مجدداً تشکیل جلسه داد.

در این جلسه سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به همراه تعدادی از معاونانش به حدود ۱۵ سؤال کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ داده و به این ترتیب مجلس آخرین توضیحات وزیر اقتصاد در رابطه با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی را اخذ کرد.

برپایه این گزارش، همچنین قرار است که رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان امر نیز برای ارائه آخرین توضیحات خود پیرامون پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی صبح فردا در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شوند.