به گزارش فارس، آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیئت مدیره مجمع استانداران جمهوری اسلامی، تبیین صحیح و منصفانه دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی ایران و قدردانی و قدرشناسی از کسانی که برای انقلاب و نظام زحمت و مرارت کشیدهاند را از اصول اسلامی و اساسی دانست.

وی تصریح کرد: استانداران و مدیران تمام ادوار پس از انقلاب اسلامی دریایی از تجربه و توانمندی هستند که در حال حاضر با نادیده گرفتن این سرمایه عظیم، خسران برای کشور به وجود آمده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تبیین و نقد دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت‌های گذشته همواره باید منصفانه صورت گیرد، عملکرد برخی جریانات و رسانه‌ها در این زمینه را نادرست توصیف کرد.

هاشمی رفسنجانی گفت: تحلیل باندی و جناحی و نادیده‌گرفتن دستاوردهای عظیم مسئولان و دست‌اندرکاران گذشته، ظلم به انقلاب اسلامی است و باعثمی‌شود آیندگان نیز عملکرد حال حاضر را به‌گونه‌ای دیگر ببینند.

وی نادیده‌گرفتن توانمندی و تجربه مدیران گذشته کشور را غیر قابل قبول خواند و با بیان اینکه در تمام دنیا از تجربه و توان مدیران و نخبگان خود تا لحظه آخر استفاده می‌کنند، تصریح کرد: اگر چه جوانان می‌توانند انرژی تازه‌ای به مدیریت در کشور بدهند اما کنار گذاشتن مدیران با تجربه کشور حتی از بخش خصوصی، ضربه زدن به سرمایه انسانی کشور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از ابعاد تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی را فعال کردن نیروهای کارآمد و نخبگان کشور در بخش خصوصی دانست.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: اگر در اجرای اصل ۴۴ به درستی عمل می‌شد، بسیاری از مدیران باسابقه و توانمند کشور می‌توانستند موتور محرکه اقتصاد کشور را به حرکت درآوردند اما متأسفانه به‌گونه‌ای عمل شد که نه اصل ۴۴ فعال شد و نه از نیروهای نخبه و توانمند کشور به درستی استفاده به عمل آمد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم کاهش فاصله میان مردم و به خصوص نسل جوان با نظام و مسئولان کشور، ترمیم اعتماد مردم را رمز ماندگاری انقلاب اسلامی در آینده عنوان کرد و گفت: اگر مدبرانه عمل کنیم، می‌توانیم ظرف دو سال و با برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها به‌ صورت آزاد و شفاف و همراه با نظارت و اجرای صحیح، مردم را همانند ابتدای انقلاب پشتیبان و همراه نظام و آرمان‌های آن نگه‌داریم.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مجلس مردمی و قوی و دولت صالح و توانمند امید به آینده را در مردم دو چندان می‌کند، تصریح کرد: در بعد سیاست خارجی می‌توانیم با تأکید روی مشترکات منطقه‌ای و جهانی، تحلیل درست و کارشناسانه توطئه‌ها، دیپلماسی فعال و دوری از اظهارات تند و افراطی، به‌تدریج به ترمیم روابط خارجی پرداخته و زمینه توسعه و پیشرفت کشور در داخل را فراهم کنیم.

در ابتدای این دیدار، محمدحسن اصغرنیا، فضلالله شادنوش، سیدمحمود میرلوحی، اکبر ترکان، سفید، اولیا، عبدالوهاب، قنبری و چند تن دیگر از حضار، دیدگاهها و دغدغههای خود را درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی بیان و خواستار مساعدت و همفکری هاشمی رفسنجانی در رفع مشکلات پیش روی کشور شدند.