به گزارش ايسنا، اين همايش دوشنبه (۲ آبان ۱۳۹۰) ساعت ۹ صبح با سخنراني دكتر علياكبر صالحي ـ وزير امور خارجه ـ كار خود را آغاز و با برگزاري ۵ جلسه كاري و ارايه جمعا ۲۶ سخنراني علمي تا بعدازظهر روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.

دبیرخانه همایش بیش از ۱۵۰ خلاصه مقاله تخصصی دریافت کرده که بیش از ۶۰ مقاله را در قالب مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد کرد.

عمده‌ترین محورهای این همایش شامل کلیات روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا، نقش و جایگاه بازیگران بین‌المللی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا، متغیرهای تاثیرگذار بر روابط جمهوری اسلای ایران و اروپا و چشم‌انداز روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا، راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی بوده و همایش با سخنرانی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه به پایان خواهد رسید.

اين همايش با حضور مقامات، شخصيتهاي سياسي و علمي از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،رييس اتاق بازرگاني، ديپلماتها و سفيران خارجي در تهران، برگزار خواهد شد.