به گزارش فارس، در پی اظهارات نادر قاضیپور رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا مبنی بر تابیعت دوگانه رئیس و برخی از مدیران ارشد این شرکت، یکی از نمایندگان مجلس در نامهای به دادستان تهران ممنوعالخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سایپا را درخواست کرد.

این نماینده مجلس در نامه‌ای خود به دادستان تهران با اشاره به تابیعت دوگانه مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره سایپا نوشته است: اگر می‌خواهید شرایط خاوری دوباره تکرار نشود تا نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سایپا، افرادی که در مظان اتهام هستند را ممنوع‌الخروج کنید.

این نماینده مجلس در این نامه علاوه بر ذکر نام افرادی که در سایپا تابیعت دوگانه دارد، درباره برخی اتهامات علیه این افراد مطالبی را به عباس جعفری دولتآبادی عنوان کرده است.