به گزارش باشگاه خبرنگاران ، جهاددانشگاهی چندی پیش اعلام کرده بود که مصوبه این نهاد درخصوص لغو بورس یکی از دانشجویان بورسیه این نهاد که در ایام انتخابات سال ۸۸ و پس از برگزاری انتخابات، تخلفاتی را مرتکب شده است، در آستانه اعمال قرار دارد.