به گزارش جوان آنلاین، جریان انحرافی که این روزها در بانک مرکزی مهره اصلی خود را از دست رفته می بیند به دنبال جایگزین کردن فرد جدیدی به جای نامبرده است.این جریان پس از اختلاس اخیر و تغییر بسیاری از مدیران بانکی و در سیبل قرار گرفتن یکی از مهره های اصلی خود در بانک مرکزی درصدد جایگزین کردن فرد دیگری به جای یکی از مقامات برجسته این بانک می باشد.

البته فرد جدید سوابق نامطلوب تری از مهره کنونی دارد! وی علاوه بر برخی ارتباطات نامعلوم با جریان انحراف دارای مشکلاتی در نوع مدرک تحصیلی و نحوه کسب آن می باشد؛ که البته ظاهرا تمامی مرتبطین این جریان در بانک مرکزی دارای مشکلات تحصیلی می باشند!

بنابر این گزارش(س. م. الف) در سال ۱۳۵۹ دیپلم مکانیک را قبل از استخدام در بانک مرکزی اخذ نمودند و سپس در تاریخ ۱۵/۴ / ۱۳۷۱ از موسسه بانکداری مدرک فوق دیپلم معادل مدیریت امور بانکی در یافت نموده که البته چگونگی دریافت مدرک فوق دیپلم ایشان دارای حرف و حدیثهای فراوانی است. سپس طی یک سال مدرک لیسانس معادل مدیریت اموربانکی در تاریخ ۳۱/۴ / ۱۳۷۲ در یافت می نمایند.

نکته قابل ذکر این است که دریافت مدرک فوق دیپلم ایشان دارای اما و اگرهایی بود و حالا چگونه ایشان توانست یک ساله مدرک لیسانس بگیرد، خود معادله پیچیده ای است که باید حل گردد!
نامبرده در سالهای۸۷ و ۸۸ با مدرک معادل لیسانس به فکر ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می افتد که با استفاده از رانت موجود در نهاد مالی مذکور برای رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه وابسته به یک نهاد نظامی(دانشگاه - ف) معرفی میگردد!

درباره تحصیل ایشان که چگونه با مدرک لیسانس معادل توانست در آن دانشگاه ادامه تحصیل دهد بحثهایی مطرح است و حتی شنیده شده است ایشان بعد از سه ترم تحصیل در دانشگاه مذکور، محروم از تحصیل شده اند و جالب اینکه در آخرین خبرها مطلع شده ایم نامه محرومیت از تحصیل در پرونده ایشان موجود نمی باشد! و مسئولین فعلی آن دانشگاه مدعی اند که فقط در سال ورودی این فرد، این دانشگاه می توانست مدرک کارشناسی معادل برای مقطع کارشناسی ارشد جذب نماید!.

گفتنی است نامبرده مدعی است که یک فرد امنیتی و باجناق یکی از مسئولین برجسته قضایی کشور است که البته این گفته ها کذب محض بوده و ایشان با ایجاد رعب و وحشت در محیط نهاد مالی مذکور توانسته است افکار عمومی را مرعوب نموده و به نفع خود بهره برداری نماید. بطوریکه یک فرد با مدرک دیپلم مکانیک –چون مدارک فوق دیپلم و لیسانس ایشان معادل بوده و فقط در بانک مرکزی معتبر است و در بیرون از نهاد مالی مذکور هیچ اعتباری ندارد که البته دریافت همین مدارک معادل هم ابهامات زیادی دارد - توانسته است با ایجاد فضای امنیتی و مرعوب ساختن محیط کار به پستی مهم در نهاد - مالی بزرگ دست پیدا کند.

در پایان جوان آنلاین به عنوان رسانه ای مستقل چند سوال از رییس نهاد مالی مذکور دارد که امیدواریم ایشان با تحقیقات کافی پاسخگوی این سوالات باشند:

۱ - بررسی چگونگی اخذ مدرک فوق دیپلم در موسسه عالی بانکداری ایران(بررسی واحدهای گذرانده، نمرات و ترمها)

۲ - بررسی چگونگی اخذ مدرک لیسانس آنهم در طی یکسال در موسسه عالی بانکداری ایران(بررسی واحدهای گذرانده، نمرات و ترمها)

۱. چرایی و چگونگی معرفی ایشان به دانشگاه نظامی فوق الذکر

۲. چگونگی ادامه تحصیل با مدرک معادل در دانشگاه مذکور

۳. بررسی این مسئله در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که آیا دانشگاه مذکور می توانست
شخصی را با مدرک معادل برای مقاطع بالاتر ثبت نام کند یا خیر؟