ولی اسماعیلی نماینده گرمی و دشت مغان در مجلس در گفت وگو با جهان با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: دولت در لایحه افزایش نمایندگان مجلس، حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را تغییر نداده بود اما هنگام بررسی این لایحه در مجلس، مصوب شد که شهر تهران از بقیه شهرها مجزا شود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه شهر تهران در انتخابات آینده ۲۵ نماینده می داشت و شمیرانات، شهر ری و اسلامشهر هم هر کدام یک نماینده.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شده بود تا نسیم شهر هم بعنوان حوزه انتخابیه یک نماینده داشته باشد و یک نماینده هم به حوزه انتخابیه رباط کریم اضافه شود.

اسماعیلی با اشاره به نارضایتی مردم مناطق از جدایی از تهران و نامه نگاری آنها در این زمینه، افزود: در جلسه امروز کمیسیون، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مطرح شد و مصوب گردید که حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنان یک حوزه انتخابیه بوده و در انتخابات آینده مثل گذشته ۳۰ نماینده داشته باشد.

بر اساس قانون هر ۱۰ ساله ۲۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی اضافه می شود که در همین راستا دولت لایحه افزایش ۲۰ نماینده به مجلس را تقدیم مجلس کرد.
این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد