گروه سیاسی- محمد محمدرضایی فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با اشاره به تیتر و عکس های صفحه اول های برخی از روزنامه های اصلاح طلب که از شب قبل از اعلام نتایج انتخابات، هیلاری کلینتون را رئیس جمهور بعدی آمریکا نامیدند، گفت: اصلاح طلبان از تهدیدهاى  ترامپ علیه منافع ایران می ترسیدند و به همین دلیل علاقه داشتند تا کلینتون رئیس جمهور شود.

وی با بیان اینکه نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ براى بسیارى از تحلیلگران غیر منتظره بود، افزود: اصلاح طلبان براین باورند سیاست های کلینتون و حزب متبوعش در مقابل ایران سیاست متعادلى خواهد بود. از اینرو علاقه مند به پیروزى ایشان بودند.

نماینده اصلاح طلب مجلس ششم اضافه کرد: اصلاح طلبان به تبع منافع ملى در پى منافع حزبى و سیاسى خود نیز بودند.  پیش بینى این بود سیاستهاى دولت آمریکا به شرط پیروزى کلینتون بر تقویت  دولت  حاکم در ایران در برابر رقبا که مواضع آمریکا ستیزانه دارند، قرار خواهد گرفت. با شکست دمکراتها و خانم کلینتون باید منتظر تغییر و تحولات آتى بود.

محمدرضایی گفت:  باید دید که سیاست های واقعى  ترامپ در قبال ایران چه خواهد بود. مواضعى که در ایام انتخابات علیه ایران اتخاذ کرده بود، خوشایند نبود . امیدواریم در عمل با توجه به تمایلى که آقاى ترامپ براى همکارى و نزدیکى با روسیه از خود نشان داده است ، متاثر از آن سیاست نسبت به ایران هم که از جهاتى متحد سیایى و شریک اقتصادى روسیه مى باشد، تغییراتى در معادلات و مواضع دولت ترامپ در باره ایران بیانجامد .

وی با بیان اینکه ترامپ گفته بود که برجام را پاره خواهد کرد، افزود: در حال حاضر که وی رئیس جمهور شده می گوید براساس منافع متقابل با دنیا رابطه برقرار می کند و سخنان متفاوت ایشان بعد از پیروزى نشانه تعدیل مواضع و برنامه هایش در ایام تبلیغات انتخاباتی است.

عضو اصلاح طلب شوراى مرکزى مجمع نمایندگان ادوار گفت: در هر صورت خواب پیروزى  خانم کلینتون درآمریکا در ایران تعبیر نشد. و همه را شوکه کرد! مخصوصا رسانه هاى متمایل به دولت را.

(برخى از روزنامه های اصلاح طلب آنقدر برای پیروزی کلینتون عجله داشتند که از شب قبل او را رئیس جمهور بعدی آمریکا نامیدند. در این زمینه روزنامه خبر جنوب در تیتری درشت اینگونه نوشت: « کلینتون اولین رئیس جمهور زن آمریکا شد» همچنین روزنامه شرق، آسیا، آرمان و دنیای اقتصاد عکس صفحه اول خود را به خوشحالی کلینتون اختصاص دادند)

علیرضا تهرانی