گروه سیاسی- دراین پرونده مشخص شد نجفی مشاور رئیس جمهور نیز قبل از منتشر شدن گزارش اولیه سازمان بازرسی از متن ان بردار بوده و حتی یاشار سلطانی که متهم ردیف اول افشای این سندبوده قبل از انتشار اسناد به سراغ آقای نجفی مشاور رئیس جمهور و آقای حناچی معاون وزیر راه  می رود و همزمان با این دیدار است که این اسناد منتشر می شود تا این سوال در اذهان عمومی ایجاد شود که چه رابطه ای میان آقای نجفی و آقای حناچی با انتشار این اسناد با کلید واؤه دروغین املاک نجومی در مقابل فیش های نجومی وجود دارد؟

به گزارش افکارنیوز، نکته دیگر درباره این پرونده اینکه مساله املاک نجومی دقیقا زمانی مطرح می شود که انتخابات هیات رئیسه شورای شهر می خواهد برگزار شود و ایناسناد دقیقا توسط یاشار سلطانی منتشر می وشد که پیش از آن خبر دروغین عروسی دختر آقای قالیباف را منتشر کرده بود و حتی برای هجمه به اصولگرایان و شهرداری عدم مطالعه بر روی پل صدر را مطرح می کرد.

جالب تر اینکه حتی  زمانی که شهرداری در حال ساخت بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب جهان در تهران است با مطرح کردن چنین دروغی و دروغهای دیگر مبنی بر متهم کردن همسر آقای قالیباف به دنبال اهداف شخصی دیگر هستند.

اتاق فکر اصلاح طلبان که افتضاح دروغشان مشخص شد و معلوم گردید  نامه محرمانه سازمان بازرسی توسط حکیمی پور به یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز داده شده بود به فکر چاره ای برای پوشاندن دروغهای خود بودند که حکیمی پور جلسه شورای شهر تهران را به آشوب می کشد و از همه اعضای شورای شهر می خواهد از مردم عذرخواهی کنند تا به نوعی خود را مبرا از گناه نابخشودنی تهمتنشان دهد.

هر چند سروری و پیرهادی در این جلسه پاسخ محکم خود را به حکیمی پور دادند اما به راستی سوال اینجاست چه کسی باید از مردم عذرخواهی کند؟ آیا کسانی که با بلوای الکی و پوچ و دروغ پردازی ها و مظلوم نمایی آبروی بسیاری از افراد را در جهت مقاصد سیاسی به سخره گرفتند و برایشان آبروی کسی مهم نبود باید عذر خواهی کنند یا کسانی که مورد تهمت واقع شدند؟

بر اساس اسنادی که اخیرا منتشر شده عملکرد اصلاح طلبان در اولین دوره شورای شهر تهران نشان می دهد  در دوران آقای کرباسچی زمین باغ‌وحش تهران به مدیران شهرداری واگذار شده و در دوره‌های بعدی ساختمانی که امروز در خیابان فرشته مرکز مطالعات شهرداری تهران است نزدیک به 3 سال به‌عنوان ساختمان مسکونی در اختیار آقایان اصغرزاده، حکیمی‌پور و دوزدوزانی بود که شورای شهر دوم با تصویب یک طرح دوفوریتی این آقایان را از آن محل بیرون کرد.

آیا امثال آقایان کرباسچی و حکیمی پور و اصغر زاده و ... که هر روز خبری درباره زمین خواری خود و یا اطرافیان و هم مسلکانشان منتشر می شد باید از مردم عذرخواهی کنند یا کسانی که بدون اینکه اشتباهی کرده باشند مورد هجوم تمتهای رسانه های اصلاح طلب قرار گرفتند؟

هر چند ابعاد پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص با گزارش دادستان تهران و سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت مشخص شده اما باید منتظر بود و دید سران اصلاح طلب در اتاق فکر ای جریان با جلسات منظم هفتگی که دارند چه دستورالعملی برای ادامه دروغ پردازی های خود خواهند نوشت.