به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز سه شنبه قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب ایران با رحمانی فضلی وزیر کشور دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار ابتدا حشمتیان گزارشی 160 صفحه‌ای از جلسات و برنامه‌ها و مصوبات خانه احزاب در مدت حدود سه ماه طی شده از یکسال ریاست خود از تاریخ 26/5/1395 تاکنون را ارائه و از همکاری وزارت کشور به ویژه مقیمی قائم مقام و معاونت سیاسی وزارت کشور و همکاران ایشان تشکر کرد و به ملاقات روز دوشنبه 15 آذرماه 1395 با ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم که به زودی با رؤسای محترم دو قوه دیگر نیز بتوانیم ملاقات و هم اندیشی داشته باشیم.

رئیس خانه احزاب در ادامه از وزیر کشور خواست که به وعده خود در رابطه با تخلیه کامل ساختمان خانه احزاب که هنوز بخشی از آن در اختیار شهرداری تهران است، عمل کند و در جلسات شورای مرکزی و همایش‌های خانه احزاب ایران حضور داشته و بحث یارانه را که در قانون احزاب آمده ولی در بودجه سال 1396 متاسفانه منظور نشده، پیگیری و مساعدت کند.

وزیر کشور نیز گفت: ما بنا داریم به صورت همه جانبه از خانه احزاب حمایت کنیم و کمبودها را برطرف و یارانه احزاب را از طریق مجلس دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: ظرف هفته آینده نماینده‌ای از طرف خود به محل خانه احزاب اعزام خواهم کرد تا کمبودها را برطرف و در مورد تخلیه قسمتی از خانه احزاب که در اختیار شهرداری تهران است پیگیری کند.

رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد که در جلسه آینده شورای مرکزی خانه احزاب حتماً حضور پیدا خواهد کرد و در رابطه با بحث همایش فصلی خانه احزاب که قرار بود 25 آذرماه برگزار شود؛ با توجه به مأموریتش در آن تاریخ پیشنهاد کرد که قدری به تعویق بیافتد.

در پایان رئیس خانه احزاب ضمن تشکر مجدد از وزیر کشور گفت که با توجه به نظر مساعد هیئت رئیسه خانه احزاب ایران، همایش فصلی به پنجشنبه 30 دیماه 1395 موکول می‌شود که علاوه بر سخنرانی وزیر کشور و جمعی از دبیران کل احزاب سراسر کشور، شخصیتها و میهمانان ویژه‌ای از جمله پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این همایش سخنرانی خواهند داشت.