به گزارش افکارنیوز،

بعیدی نژاد نوشت: تمام خبرگزاریهای جهان از تهران خبر دادند که قرار داد دهساله شانزده و نیم میلیارد دلاری فروش هشتاد فروند هواپیمای بوئینگ میان شرکت بوئینگ و ایران ایر به امضاء نهایی رسید. شرکت بوئینگ نیز در بیانیه رسمی خود به انعقاد این قرارداد بعنوان تنها قراردادی که این شرکت بعد از چهل سال با شرکت ایرانی منعقد نموده است اشاره کرده است.

انعقاد این قرارداد در حالی صورت گرفت که بعد از تحولات سیاسی اخیر در آمریکا از جمله مصوبه اخیر کنگره و انتخاب ترامپ عده ای در امکان انعقاد این قراداد آمریکا تردید جدی داشتند. حتی در چند روز گذشته با مخالفتهای تند و ناگهانی ترامپ با تامین هزینه سنگین ساخت هواپیمای رئیس جمهور آمریکا که توسط بوئینگ انجام میگیرد، روابط ترامپ با بوئینگ نیز تیره شده است.

مذاکرات این قرارداد ماههاست که بین دو طرف بطول کشیده است. دور آخر این مذاکرات که منجر به انعقاد نهایی قرارداد شد یک هفته کامل بصورت شبانه روزی در تهران بطول انجامید. مذاکرات اینگونه قراردادهای هواپیمایی بسیار پیچیده، فنی و طولانی است.

بویژه به جناب آقایان مهندس پرورش و دکتر کاشان که تحت مدیریت آقای دکتر آخوندی با صبر و حوصله زیاد مذاکره بر روی چند صد صفحه قرارداد بسیار مهم را به پیش بردند تبریک و خسته نباشید عرض می کنیم