به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است: روزنامه های صبح امروز به بازتاب خبر دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر انقلاب پرداخته اند.

 

///روزنامه

 

 

///روزنامه

 

 

///روزنامه

 

 

///روزنامه

 

///روزنامه

 

 

///روزنامه

 

 

///روزنامه

 

 

///روزنامه

 

///روزنامه

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!

 

از شرایط حذف اسرائیل تا روی ریل رسوایی!