به گزارش كيهان، وي در مطلبي كه در روزنامه شرق به چاپ رسيده، معمر قذافي را فردي معرفي نمود كه تا آخرين لحظه(!) عليه امپرياليسم تلاش كرد و در كنار ارتش كشورش عليه ناتو جنگيد!
فراهانی در حالی تلاش کرد دیکتاتور لیبی را چهره ای ضد امپریالیستی توصیف کند که قذافی به حمایت محافل آمریکایی و اروپایی بر مسند قدرت نشست و تا چند ماه پیش از سرنگونی، به نوکری متحدان غربی اش مشغول بود. بهزاد فراهانی در سالهای ماضی با محافل توده ای فعالیت می کرد امروزه علیرغم ارائه نظرات مشعشع سیاسی(!) ادعای غیرسیاسی بودن دارد.
وی قبلا در ماهنامه ای نزدیک به حزب منحله مشارکت، دولت جمهوری اسلامی را در مهاجرت گلشیفته دخترش به خارج از کشور مقصر معرفی کرد.
گلشيفته هم اينك در غرب به فعاليت به اصطلاح سينمايي مشغول است و در مصاحبه اي ضمن ترسيم چهره اي سياه از جامعه ايراني، ارائه كرد!