فاضل موسوی، طراح شکایت از احمدینژاد، در گفتگو با شرق با اشاره اهمیت رعایت قانون توسط دولت به مواردی اشاره کرد که اهم آنها عبارتاند از:

گزارش شکایت از رئیس جمهور را دوباره می‌نویسم، تخلف‌ها محرز است، همان‌گونه که در گزارش ابتدایی بوده شکایت‌های جدیدی هم در راه است. و باید منتظر تغییر‌های جدی بود که فقط به کمی زمان نیاز دارد.

دبیر کمسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص شکایت از رئیس جمهور: درست نیست وقتی سمتی را می‌گیریم در مقابل انتقاد‌ها بگوییم قانون چنین گفته اما وقتی قرار است براساس‌‌ همان میثاق پاسخگو باشیم، قانون را بی‌ارزش بدانیم و زیر پا بگذاریم.

اگر از سوی حاکمان قانون رعایت نشود اهانت‌کردن به مردمان یک قلمرو است. ما نماینده‌ایم شاید بتوانیم از خیلی‌چیز‌ها بگذریم ولی از بی‌حرمتی به مردم و شکستن قانون نباید گذشت. اگر قانون بشکند، یعنی هرج‌ومرج، یعنی اعمال سلیقه فردی. دلیلی که باعثمی‌شود من روی موضوع شکایت از رییس‌جمهور بایستیم این است که ما سوگند خورده‌ایم که براساس قانون عمل کنیم.

وی همچنین در مورد شکایت‌های نمایندگان از احمدی‌نژاد گفت: چهار شکایت در دستور کار قرار داشت که گزارششان تهیه شد اما بسیار ناقص و دستکاری‌شده قرائت شد، یک شکایت هم چند روز پیش از سوی ۱۲ نماینده در مورد هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد و ۱۱ نماینده اصولگرا هم چند روز پیش شکایت دیگری از رییس‌جمهور در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح کردند.

دبیر کمسیون اصل نود در مورد شکایت نمایندگان از احمدینژاد در خصوص اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی افزود: این شکایت منتفی نشده. من با آقای توکلی صحبت کردم، گفتند منصرف نشدیم، منتظریم نتیجه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از اختلاس اعلام شود.

وی در مورد عدم رسیدگی مجلس به شکایتهای نمایندگان گفت: بهدلیل نشاندن مصلحت به جای قانون، بعضی از دوستان از روی دلسوزی مصلحتاندیشیهایی میکنند که این مصلحتاندیشیها را به نفع نظام نمیدانم. الان هم نتایج این مصلحتاندیشیها را میبینیم، کشور به طرفی میرود که مشکلات عدیدهای ایجاد شده و میشود. باید به این آقایان مصلحتاندیش گفت: آخر مصلحتاندیشی تا یکجایی نه همه جا. جایی که عدهای میخواهند بگویند مصلحت هست که اینگونه شود یا نشود باید رفراندوم برگزار شود؛ اگر طرفدار رفراندوم هستند، بسمالله.