به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات ۷ گانه این شورا به طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس خبر داد و گفت که این ایرادات شامل موارد شرعی و قانون اساسی و برخی ابهامات است.