به گزارش مهر، حجتالاسلام حمید رسایی شامگاه شنبه در اولین همایش جبهه پایداری در قم، در پاسخ به این سئوال که آیا درست است که رسایی از مشایی پول کلانی گرفته است؟ اگر چنین حرفی درست باشد این پولها در کجا هزینه شده است؟ اظهار داشت: من نشنیدم که مشایی به صورت علنی چنین ادعایی کرده باشد، اما اگر خصوصی چنین ادعایی کرده باشد طبیعی است که واقعیت ندارد.

وی اضافه کرد: عملکرد و رفتار ما نسبت به جریان انحرافی صریح و روشن است و این گونه حرف‌ها واقعیت ندارد.

رسایی با اشاره به اظهارات یکی از اساتید حوزه در مورد مسائل تبلیغی گفت: چون دهنمان باز است، جیب‌مان بسته است. البته این یک قاعده است که اختصاصی به طلبه‌ها ندارد و در سیاست نیز حاکم است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر در جایی دیدید کسی دهانش بسته است مطمئن باشید جیبش باز است و اگر جیب باز باشد دهان بسته میشود.