به گزارش فارس، این سلاح با قابلیتهایی نظیر بهرهگیری از تکنولوژی مغناطیس، بی نیاز از صدا خفه کن و بدون استفاده از باروت و چاشنی، بیشترین کارآیی را در زمینه حفاظت از شخصیتها، محافظت از زاغههای مهمات، پالایشگاههای نفت و گاز، تاسیسات حیاتی و حساس، آموزشهای تیراندازی، حفاظت از راه دور از اماکن نظامی و نیز در مواردی که نیاز به سلاحی با قابلیت ضدانفجار و بدون صدا باشد، دارد.

این سلاح بومی می تواند با نواخت تیر۳۰ گلوله در هر دقیقه، گلوله‌های با کالیبر ۸میلیمتری از جنس فولاد سخت را به سمت هدف شلیک کند.

سرعت ابتدایی هر گلوله در این سلاح ۳۳۰متر بر ثانیه و مدت زمان شارژ مجدد آن نیز ۲ ثانیه است.

قابلیت مغناطیسی این سلاح که موجب بی صدایی و نیز ضدانفجاری آن شده، می تواند یکی از مهمترین ویژگی های آن برای غافلگیر کردن دشمن در میادین نبرد باشد.

همچنین نواخت بالای تیر این سلاح در کنار سرعت شارژ مجدد آن نیز، سرعت عمل و انعطاف کاربر سلاح در مواجهه با دشمن را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.